close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji us┼éug i zgodnie z Polityk─ů Prywatno┼Ťci. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do cookies w Twojej przegl─ůdarce.

Klauzula informacyjna RODO


klauzula informacyjna dotycz─ůca udzia┼éu w projektach

Prosz─Ö zapozna─ç si─Ö z poni┼╝sz─ů klauzul─ů informacyjn─ů o przetwarzaniu  Pa┼ästwa danych osobowych przez Fundacj─Ö Nowy Horyzont w Pile

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) Fundacja Nowy Horyzont informuje, ┼╝e:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nowy Horyzont w Pile, z siedzib─ů: ul. O.M.Kolbe 20/5, 64-920 Pi┼éa.
  2. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja realizacji dzia┼éa┼ä Projektowych, w szczególno┼Ťci potwierdzenia kwalifikowalno┼Ťci wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo┼Ťci oraz dzia┼éa┼ä informacyjno-promocyjnych w ramach wybranych programów.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b─Öd─ů tylko instytucje upowa┼╝nione z mocy prawa lub podmioty, którym dane musz─ů zosta─ç udost─Öpnione dla realizacji umowy projektowej. Pani/Pana dane osobowe mog─ů zosta─ç równie┼╝ powierzone specjalistycznym firmom, realizuj─ůcym na zlecenie Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej, Instytucji Po┼Ťrednicz─ůcej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach realizowanych przez Fundacj─Ö Nowy Horyzont projektów Dane Pani/Pana mog─ů te┼╝ by─ç udost─Öpnione innym podmiotom zewn─Ötrznym realizuj─ůcym ró┼╝nego typu us┼éugi na rzecz Fundacji Nowy Horyzont, ale tylko w ramach realizowanych projektów. Przekazanie danych realizowane b─Ödzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzaj─ůce mog─ů je przetwarza─ç jedynie na polecenie Fundacji Nowy Horyzont w Pile, co nale┼╝y rozumie─ç w ten sposób, ┼╝e nie s─ů uprawnione do przetwarzania tych danych we w┼éasnych celach.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb─Ödne do realizacji celów wynikaj─ůcych z przyst─ůpienia do udzia┼éu w projekcie. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem mo┼╝liwo┼Ťci udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

 

  1. Pani/Pana dane nie b─Öd─ů przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie b─Öd─ů profilowane oraz nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästw trzecich ani organizacji mi─Ödzynarodowych .

 

  1. Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane do czasu rozliczenia programów pomocowych, w ramach których otrzyma┼é  Pani/Pani wsparcie z uwzgl─Ödnieniem okresu archiwizacji przewidzianego przepisami prawa.

 

  1. Przys┼éuguje Pani/Panu prawo ┼╝─ůdania dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie.  Przys┼éuguje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrol─Ö przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych tj do  Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. 8.       W sprawach zwi─ůzanych z Pani/Pana danymi prosz─Ö kontaktowa─ç si─Ö z pracownikiem pe┼éni─ůcym funkcj─Ö Inspektora Ochrony Danych -  e-mail: iod.nowyhoryzont@wp.pl